Voorwaarden

Algemene BoekingsVoorwaarden Le Beau Reizen.

Uw Reisovereenkomst  wordt afgesloten met Le Beau Reizen B.V. – KvK # 59269863 is aangesloten bij SGR

Binnen de grenzen van de SGR-garantieregeling vallen de in dit programma / op deze internetsite gepubliceerde reizen onder de garantie van SGR.

De SGR-garantie houdt in dat de consument ervan verzekerd is zijn vooruitbetaalde reisgeld terug te krijgen, als zijn wederpartij door financieel onvermogen de overeengekomen tegenprestatie niet kan nakomen.

Voor zover de overeenkomst mede het vervoer omvat en de plaats van bestemming reeds is bereikt, wordt zorg gedragen voor de terugreis.”

 

 1. Uw belofte aan ons

Door uw reisgegevens bij ons te bevestigen, gaat u ermee akkoord dat de voorwaarden van deze Overeenkomst van toepassing zijn op uw reis. Dit geldt ook voor de voorwaarden van alle contract die met een leverancier worden afgesloten. Deze overeenkomst is gemaakt op basis van deze boekingsvoorwaarden, die onderworpen zijn aan het Nederlandse recht en de jurisdictie van de Nederlandse rechtbanken..

 1. Onze belofte aan u

Uw contract wordt afgesloten met Le Beau Reizen B.V. Wij zullen ervoor zorgen dat u de verschillende services krijgt die deel uitmaken van de vakantie die u bij ons boekt. Voordat uw boeking is bevestigd en een contract ingaat, behouden we ons het recht voor om brochureprijzen te verhogen of te verlagen of om de informatie in deze brochure te wijzigen. Wijzigingen worden bekend gemaakt voordat u boekt. De prijzen die wij adverteren zijn gebaseerd op speciaal onderhandelde vluchttarieven die gereserveerd moeten worden in een specifieke boekingsklasse van de luchtvaartmaatschappij. Als er op het moment van boeking op een bepaalde vlucht een gebrek aan beschikbaarheid is in de opgegeven klasse, zullen we ons inspannen om zitplaatsen voor u te boeken in een alternatieve economy class en wordt het bedrag van de desbetreffende vluchttoeslag/hogere aanbetaling aan u medegedeeld voordat u boekt.

Een boeking is pas geaccepteerd nadat we een factuur hebben opgemaakt. De datum die vermeld staat op de factuur, die u ontvangt van Le Beau Reizen B.V., is de boekingsdatum. Het is belangrijk om alle details te controleren op het moment van de boeking en neem in geval van afwijkingen onmiddellijk contact op met ons, aangezien het soms niet mogelijk is om op een later tijdstip wijzigingen aan te brengen.

De wet uit 1992 met betrekking tot Rondreizen, CityTrips & Campeerreizen verplicht ons om zekerheid te stellen voor het geld dat u betaalt voor de pakketreizen die vanuit onze assortiment of voor u op maat opgesteld worden geboekt en voor uw repatriëring in geval van insolventie.  Wij bieden deze zekerheid met de SGR ( Stichting Garantiefonds Reisgelden).
Indien u iets anders boekt dan een pakketreis uit onze assortiment (bijv. alleen accommodatie), is de financiële bescherming waarnaar hierboven wordt verwezen, niet van toepassing.

 1. De prijs van uw vakantie

Voordat u een boeking maakt, geven wij u de totale prijs van uw vakantie inclusief eventuele hoogseizoentoeslagen, upgrades of extra services die u hebt aangevraagd.

Ten gevolge van veranderingen in de kosten van vervoer, met inbegrip van de brandstofprijzen, verschuldigde heffingen, belastingen of kosten voor bepaalde services zoals landingsbelastingen, kosten voor in- of uitstappen in havens en op vliegvelden en wisselkoersen, kan de prijs van uw vakantie veranderen nadat deze is geboekt.

 1. Verzekering

Het is zeer belangrijk dat u een verzekering heeft en dat deze aansluit bij uw wensen. Wanneer u een polis afsluit, controleer dan zorgvuldig of deze een adequate dekking biedt. Voor diegenen die tijdens de vakantie deelnemen aan sport en activiteiten die onafhankelijk van ons zijn georganiseerd en geregeld, moet worden verduidelijkt dat deelname op eigen
risico is en het is uw verantwoordelijkheid om de nodige verzekeringen af te sluiten.

 1. Reisinformatie & Documenten

Ongeveer 14 dagen voor vertrek ontvangt u uw vlucht/e-ticket samen met een reisbeschedien. Controleer de vluchttijden op uw tickets zorgvuldig.

 1. Als u uw vakantie wilt wijzigen of annuleren

Als u een deel van uw vakantie wilt wijzigen nadat de factuur is verstuurd, zullen we ons best doen om de wijziging door te voeren, maar het kan dat dit niet meer mogelijk is.
Elke aanvraag tot wijziging moet schriftelijk worden ingediend door de persoon die de oorspronkelijke boeking heeft gemaakt.

Als het mogelijk is om de wijziging door te voeren, zou het kunnen dat hiervoor een administratieve toeslag per boeking moet worden betaald, evenals bijkomende kosten als gevolg van de wijziging.

Als u uw reservering wijzigt naar een vakantie met een lagere waarde, en die vakantie vervolgens annuleert, behouden wij ons het recht voor om annuleringskosten te berekenen op basis van de waarde van de oorspronkelijke boeking.

Lijnvluchten zien naamswijzigingen gewoonlijk als een annulering en nieuwe boeking, en elke wijziging kan leiden tot 100% annuleringskosten van het vliegtarief.

Als u of iemand anders op uw vakantieboeking besluit om de vakantie te annuleren, moet u ons zo spoedig mogelijk op de hoogte brengen van deze beslissing. Telefonische kennisgeving moet ook binnen 24 uur schriftelijk of per e-mail worden bevestigd door de persoon die de oorspronkelijke boeking heeft gemaakt.
Annulering is geldig vanaf de dag waarop wij op de hoogte zijn gebracht, mits we binnen 24 uur na de oorspronkelijke melding daarvan een schriftelijke bevestiging ontvangen. Indien u reeds in het bezit bent van uw vliegtickets, gelieve deze ook naar ons op te sturen, samen met uw verzoek om annulering.

De volgende bedragen moeten worden betaald naar gelang van de datum waarop we het bericht van annulering hebben ontvangen.

Compensatietabel
Meer dan 61 dagen van tevoren Aanbetaling verbeurd
60 -45 30% van de totale kosten van de vakantie
46 -30 60% van de totale kosten van de vakantie
29 -7 100% van de totale kosten van de vakantie
Minder dan 7 dagen 100% van de totale kosten van de vakantie

Wij raden u sterk aan dat u een volledige annuleringsverzekering afsluit, die in de meeste gevallen dekking, onder bepaalde omstandigheden, omvat tegen verlies van de borgsom of annuleringskosten. Als u gebruik heeft gemaakt van een aanbieding van een luchtvaartmaatschappij zoals vermeld op de desbetreffende pagina en een hogere niet-terugvorderbare aanbetaling hebt gedaan, zullen de annuleringskosten die u moet betalen in overeenstemming zijn met deze aanbetaling of de passende annuleringskosten zoals hierboven beschreven.

 1. Als wij uw vakantie wijzigen of annuleren

Het kan voorkomen dat wij of onze leverancier wijzigingen moeten aanbrengen aan uw oorspronkelijke boeking en wij/zij behouden het recht voor om dat te allen tijde doen. Wanneer we handelen als een tussenpersoon, aanvaarden we geen aansprakelijkheid of kosten als gevolg van de wijzigingen. De meeste van deze wijzigingen zullen vrij klein zijn en wij zullen u hiervan op een zo vroeg mogelijk tijdstip op de hoogte brengen.

In overeenstemming met de EU-Verordening 2111/2005 zijn wij verplicht u te informeren over de feitelijke vervoerder van uw vlucht/aansluitende vlucht/transfer. Eventuele wijzigingen in de feitelijke luchtvaartmaatschappij nadat u uw tickets heeft ontvangen, wordt zo spoedig mogelijk aan u gemeld..

Houdt u er rekening mee dat vervoersbedrijven, zoals luchtvaartmaatschappijen, aan verandering onderhevig zijn.
Een dergelijke wijziging wordt geacht een kleine verandering te zijn. Andere voorbeelden van kleine wijzigingen zijn onder andere wijziging van uw heenreis/terugreis van minder dan 12 uur, verandering van het type vliegtuig, verandering van accommodatie naar een andere van hetzelfde niveau of hoger. Hiervoor wordt geen vergoeding betaald.

Wij behouden ons ook het recht voor om in bepaalde omstandigheden uw reis te annuleren. Bijvoorbeeld, als het minimum aantal klanten dat voor een bepaalde reis is vereist,  niet wordt bereikt, dan kunnen wij deze annuleren. Dit omvat ook redenen van overmacht, een pandemie of epidemie, of wanneer u verzuimt het totaalbedrag te betalen.

Wanneer we de lastgever zijn, en als we niet in staat zijn om de geboekte reis uit te voeren, kunt u een terugbetaling krijgen van alle betaalde bedragen of een aanbod aannemen van een alternatieve reis van vergelijkbaar niveau van ons, indien beschikbaar (wij restitueren het eventuele prijsverschil als het alternatief van een lagere waarde is).
Als het noodzakelijk is om uw reis te annuleren, betalen we u een compensatie.

Compensatietabel
Periode voor vertrek wanneer een belangrijke wijziging wordt bekendgemaakt Compensatie per persoon
55-29 dagen €10
28-15 dagen €20
14-8 dagen €30
7-0 dagen €40

Overmacht: Dit betekent dat wij u geen compensatie betalen als wij uw reisplannen op enigerlei wijze moeten annuleren of wijzigen vanwege ongebruikelijke of onvoorziene omstandigheden waarover we geen controle hebben. Deze kunnen bijvoorbeeld zijn: oorlog, rellen, arbeidsconflicten, terroristische activiteiten en de gevolgen daarvan, een natuurramp of nucleaire ramp, brand, ongunstige weersomstandigheden en onvermijdelijke technische problemen met vervoer.

 1. Wijzigingen van de vlucht

Luchtvaartmaatschappijen kunnen van tijd tot tijd het type vliegtuig voor een bepaalde vlucht wijzigen zonder voorafgaande waarschuwing. Tijden en vertrekdagen van lijnvluchten en chartervluchten zijn onder voorbehoud van wijzigingen. Wij zullen u op de hoogte brengen van eventuele belangrijke veranderingen zodra wij bericht ontvangen van de luchtvaartmaatschappij. Kleine tijdswijzigingen zullen op de vliegtickets worden getoond die u zorgvuldig dient te controleren bij ontvangst

 1. Wijzigingen als gevolg van omstandigheden waarover wij geen controle hebben

Wij zijn niet aansprakelijk voor enige schadevergoeding indien wij gedwongen worden om uw vakantie te annuleren of op enige wijze te wijzigen ten gevolge van abnormale of onvoorziene omstandigheden waarover wij geen controle hebben, waarvan de gevolgen niet konden worden voorkomen zelfs niet met de grootste moeite. Dit omvatten onvermijdelijke technische problemen met het vervoer, wijzigingen opgelegd door een nieuwe planning of annulering van vluchten door de luchtvaartmaatschappij of de bevrachter, wijziging van de luchtvaartmaatschappij of het type vliegtuig, oorlog of oorlogsdreiging, burgertwisten, arbeidsconflicten, natuurrampen, slecht weer, epidemieën of een terroristische activiteit.

 1. Als u een klacht heeft tijdens uw vakantie

Als u tijdens uw vakantie een klacht heeft, moet u dit onmiddellijk melden aan het hotel en/of het bedrijf. Zij zullen hun best doen om dit te verhelpen. Het is onredelijk om geen actie te ondernemen tijdens de vakantie, maar vervolgens bij terugkeer een klacht in te dienen. Als u zich hier niet onmiddellijk voor inzet, kan dit van invloed zijn op ons vermogen het probleem te onderzoeken en te verhelpen en dit kan gevolgen hebben voor de manier waarop uw klacht wordt behandeld.

 1. Persoonlijk letsel dat geen verband houdt met uw geboekte reis

Indien u, of iemand van uw reisgezelschap, in het buitenland overlijdt, ziek wordt of gewond raakt ten gevolge van een activiteit die geen deel uitmaakt van uw reispakket of een excursie geregeld via ons, zullen wij, naar ons eigen goeddunken, advies, begeleiding en ondersteuning bieden.